Bảo hiểm bắt buộc ô tô là gì? Chi phí, địa chỉ mua uy tín nhất

Bảo hiểm bắt buộc ô tô là loại hình bảo hiểm chủ xe cơ giới phải sở hữu, Cảnh sát giao thông có quyền kiểm tra đối với tất cả các phương tiện và tiến hành xử phạt nếu không đáp ứng đúng quy định. Do vậy, đây được xem là một trong những giấy tờ cần thiết khi tham gia giao thông, mọi bác tài nên tìm hiểu kỹ.

Bảo hiểm bắt buộc ô tô là gì? Các thông tin chung

Là loại giấy tờ quen thuộc và cần thiết, các thông tin về bảo hiểm xe ô tô bắt buộc luôn được nhiều chủ xe cơ giới quan tâm. Dưới đây là chi tiết định nghĩa, phạm vi áp dụng, thời hạn và hiệu lực của bảo hiểm xe hơi bắt buộc:

Định nghĩa bảo hiểm bắt buộc xe ô tô

Bảo hiểm ô tô bắt buộc tên đầy đủ là “Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (bảo hiểm TNDS bắt buộc). Đây là hình thức bảo hiểm mà tất cả các cá nhân, tổ chức sở hữu xe ô tô đều phải mua theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Bảo hiểm bắt buộc là loại hình bảo hiểm đã được quy định bởi pháp luật
Bảo hiểm bắt buộc là loại hình bảo hiểm đã được quy định bởi pháp luật

Trong đó, công ty cung cấp hợp đồng bảo hiểm ô tô bắt buộc sẽ bồi thường cho bên thứ 3 khi có phát sinh thiệt hại về tài sản, thân thể nếu không may tai nạn xảy ra. Điều này nghĩa là nếu chủ xe gây tai nạn cho người khác thì công ty bảo hiểm sẽ bồi thường một khoản phí cho người bị nạn theo quy định, điều khoản đã ký kết trước đó.

Pháp luật Việt Nam quy định, chủ xe cơ giới phải mua bảo hiểm bắt buộc cho xe ô tô. Nếu không có loại giấy tờ này hoặc có nhưng đã hết hiệu lực thì chủ xe sẽ bị Cảnh sát giao thông, cơ quan chức năng có thẩm quyền lập biên bản xử phạt hành chính theo quy định.

Mặt khác, khi tham gia bảo hiểm xe bắt buộc, chủ phương tiện nếu không may gây tai nạn sẽ hoàn thành đầy đủ trách nhiệm với người bị thương vong theo mức bảo hiểm đã ký kết. Đồng thời, chủ xe không bị truy cứu trách nhiệm vì mất khả năng bồi thường cho bên thứ 3.

Đối tượng, phạm vi tham gia

Theo quy định của pháp luật, đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc ô tô là mọi chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam. Một chủ xe không được tham gia đồng thời 2 bảo hiểm TNDS bắt buộc, ngoài bảo hiểm bắt buộc, chủ phương tiện có thể mua hình thức bảo hiểm tự nguyện bằng việc thỏa thuận với các công ty bảo hiểm.

Phạm vi bồi thường thiệt hại:

Khoản phí bồi thường sẽ do công ty bảo hiểm chịu trách nhiệm chi trả, bao gồm các hạng mục sau:

 • Thiệt hại về thân thể, tính mạng, tài sản của bên thứ 3 do chủ xe gây ra.
 • Thiệt hại về thân thể, tài sản, tính mạng của hành khách trên xe theo hợp đồng vận chuyển hành khách khi có tai nạn do chủ xe cơ giới gây ra.
Phạm vi bồi thường thiệt hại được quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm
Phạm vi bồi thường thiệt hại được quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm

Thời hạn và hiệu lực

Thời hạn và hiệu lực bảo hiểm ô tô bắt buộc được ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm là 1 năm kể từ ngày ghi nhưng không được trước thời điểm chủ xe đóng phí. Khi bảo hiểm còn hiệu lực, nếu phát sinh việc chuyển quyền sở hữu xe cơ giới thì mọi quyền lợi bảo hiểm liên quan tới trách nhiệm dân sự của chủ xe cũ được giữ nguyên với chủ xe mới. 

Tuy nhiên, hợp đồng bảo hiểm có thể được hủy bỏ nếu thuộc các tình huống sau:

 • Xe cơ giới bị cơ quan chức năng thu hồi giấy đăng ký, biển số theo quy định của pháp luật.
 • Xe cơ giới không còn niên hạn sử dụng.
 • Xe cơ giới bị mất và đã được cơ quan công an xác nhận.
 • Xe bị hỏng không thể sử dụng hoặc bị phá hủy bởi tai nạn giao thông, đã được công an xác nhận.

Mức trách nhiệm bảo hiểm

Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa mà đơn vị cung cấp bảo hiểm sẽ phải trả khi có thiệt hại về thân thể, tính mạng, tài sản của bên thứ 3 và hành khách trên xe do xe cơ giới gây ra trong mỗi vụ tai nạn. Theo quy định của pháp luật, số tiền bảo hiểm được chia thành:

 • Về người: 100 triệu đồng/người/vụ.
 • Về tài sản: 100 triệu đồng/vụ.

Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm bắt buộc ô tô

Khi tai nạn xảy ra trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải chịu trách nhiệm chi trả đúng số tiền mà chủ xe cơ giới đã bồi thường hoặc bồi thường trực tiếp cho người bị hại. BH TNDS bắt buộc của chủ xe cơ giới áp dụng nguyên tắc bồi thường như sau:

 • Chủ xe cơ giới thiệt mạng hoặc thương tật vĩnh viễn, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường trực tiếp.
 • Trong một số trường hợp, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải tạm ứng các chi phí cần thiết, hợp lý trong phạm vi hợp đồng đã ký nhằm khắc phục hậu quả tai nạn.
 • Công ty bảo hiểm không có trách nhiệm đền bù phần vượt quá mức trách nhiệm theo quy định.
 • Nếu chủ xe cơ giới tham gia cùng lúc nhiều bảo hiểm ô tô bắt buộc thì số tiền bồi thường được tính theo hợp đồng bảo hiểm đầu tiên.

Các trường hợp bảo hiểm loại trừ không chi trả:

 • Chủ xe cơ giới cố ý gây ra tai nạn, thiệt hại.
 • Hậu quả phát sinh gián tiếp từ thiệt hại.
 • Tài sản mất cắp hoặc mất cướp sau tai nạn.
 • Chủ xe cố ý bỏ chạy khi gây ra tai nạn.
 • Người lái xe không xuất trình được giấy phép lái xe hợp lệ.
 • Bảo hiểm không chi trả các loại tài sản có giá trị như đá quý, vàng bạc, tiền…
Bảo hiểm sẽ chi trả số tiền tương ứng mà chủ xe gây thiệt hại
Bảo hiểm sẽ chi trả số tiền tương ứng mà chủ xe gây thiệt hại

Thời hạn yêu cầu, thanh toán, khiếu nại bồi thường bảo hiểm

Thời hạn yêu cầu, thanh toán, khiếu nại bồi thường bảo hiểm bắt buộc ô tô được pháp luật quy định như sau:

Thời hạn chủ xe có thể yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường:

 • Yêu cầu bồi thường được hoàn thiện trong 01 năm kể từ khi phát sinh tai nạn. Trong một số trường hợp do tác động của yếu tố khách quan và bất khả kháng doanh nghiệp bảo hiểm có thể chậm trễ bồi thường nhưng vẫn phải tuân thủ quy định của pháp luật.
 • Trong 5 ngày kể từ xảy ra tai nạn, chủ xe phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm kèm theo các tài liệu cần thiết theo quy định để yêu cầu bồi thường.

Thời hạn chi trả tiền bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm:

 • 15 ngày kể từ khi nhận hồ sơ của chủ xe và tối đa không quá 30 ngày, doanh nghiệp bảo hiểm phải xác minh hồ sơ, hoàn tất chi trả tiền bồi thường.
 • Trong trường hợp từ chối bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo tới chủ xe cơ giới bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối bồi thường. Thời gian từ chối bồi thường được thực hiện trong vòng dưới 30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ của chủ xe.

Thời hiệu khởi kiện:

Nếu thấy không thỏa đáng trước các quyết định chi trả của công ty bảo hiểm, chủ xe cơ giới có quyền khởi kiện. Thời hiệu khởi kiện là 03 năm kể từ ngày doanh nghiệp bồi thường hoặc từ chối bồi thường. Hết thời gian 3 năm thì quyền khởi kiện của chủ xe không còn giá trị.

Thời hạn thanh toán, khiếu nại bồi thường được pháp luật quy định
Thời hạn thanh toán, khiếu nại bồi thường được pháp luật quy định

Giá bảo hiểm ô tô bắt buộc bao nhiêu tiền?

Phí bảo hiểm bắt buộc ô tô là khoản tiền mà chủ xe phải đóng cho công ty bảo hiểm khi đồng ý tham gia hợp đồng bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới. Các nội dung về biểu phí, mức trách nhiệm được quy định rõ tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016.

Phí bảo hiểm bắt buộc xe ô tô thường được đóng trong 1 năm. Số tiền cụ thể với từng loại xe kinh doanh vận tải, không kinh doanh vận tải và xe chở hàng là khác nhau. Chi tiết tại bảng dưới:

STT Loại xe Mức phí
A Xe ô tô không KDVT
1 Xe dưới 6 chỗ ngồi 437.000
2 Từ 6 – 11 chỗ ngồi 794.000
3 Xe bán tải 437.000
B Xe ô tô KDVT
1 Xe bán tải 933.000
2 Dưới 6 chỗ ngồi 756.000
3 Xe 7 chỗ ngồi 1.080.000
4 Xe 8 chỗ ngồi 1.253.000
C Xe chở hàng (xe tải)
1 Dưới 3 tấn 853.000
2 Từ 3 – 8 tấn 1.660.000
3 Trên 8 – 15 tấn 2.746.000

Mua bảo hiểm bắt buộc ô tô ở đâu uy tín nhất?

Hiểu và mong muốn được bảo vệ quyền lợi khi tham gia giao thông, rất đông chủ xe băn khoăn đặt ra câu hỏi “mua bảo hiểm ô tô bắt buộc ở đâu”. Thực tế, doanh nghiệp bảo hiểm có thể bán bảo hiểm TNDS bắt buộc qua nhiều hình thức: Trực tiếp, qua đại lý trung gian hoặc các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều địa chỉ bán bảo hiểm bắt buộc xe ô tô. Để lựa chọn được một doanh nghiệp tin cậy, bạn nên tìm hiểu thật kỹ về “độ phủ sóng” của đơn vị đó trên thị trường, các điều khoản, hạn mức bồi thường, mức trách nhiệm… mà công ty quy định, từ đó đưa ra quyết định phù hợp.

Căn cứ vào nhu cầu, khả năng thanh toán mà chủ xe lựa chọn phù hợp
Căn cứ vào nhu cầu, khả năng thanh toán mà chủ xe lựa chọn phù hợp

Chủ xe có thể tham khảo một số công ty bảo hiểm như:

 • Bảo hiểm Liberty.
 • Bảo hiểm Bưu điện PTI.
 • Bảo hiểm PVI (dầu khí).
 • Bảo hiểm Quân đội MIC.
 • Bảo hiểm PJICO.
 • Bảo hiểm Bảo Minh.
 • Bảo hiểm Bảo Việt.
 • Bảo hiểm của ngân hàng BIDV, Techcombank.

Ngoài ra, khi mua bảo hiểm bắt buộc ô tô chủ xe cần lưu ý:

 • Không quá tin vào điểm bán bảo hiểm ô tô bắt buộc giá rẻ, tránh ham rẻ mà đánh mất lợi ích lâu dài. Vì thường những loại bảo hiểm giá rẻ sẽ đi đôi với mức chi trả bồi thường thấp, dẫn tới trách nhiệm của chủ xe cao lên.
 • Luôn tìm hiểu kỹ thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm trước khi đưa ra quyết định. Đồng thời, nên tham khảo nhiều công ty khác nhau để có lựa chọn phù hợp nhất. 
 • Nghiên cứu chi tiết các thông tin trong hợp đồng bảo hiểm nhằm đảo bảo tối đa quyền lợi cá nhân, tránh vì chủ quan mà mắc “bẫy” của các đơn vị kinh doanh thiếu uy tín.
 • Nếu chưa có kinh nghiệm, tốt nhất nên tham khảo ý kiến của người thân, bạn bè, những người đã từng mua và sử dụng bảo hiểm TNDS.

Như vậy theo quy định của pháp luật hiện hành, mỗi chủ xe cơ giới đều phải tham gia bảo hiểm bắt buộc ô tô. Đây là nghĩa vụ, đồng thời cũng giúp đảm bảo quyền lợi, sự an toàn về tài chính cho chủ xe khi lưu thông trên đường. Vì vậy, hãy tham khảo kỹ lưỡng và chọn doanh nghiệp bảo hiểm phù hợp để có được những hành trình như ý.

ArrayArray

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Your email address will not be published. Required fields are marked *